Skauti z Teplic se sešli na atletických závodech

Více jak padesát teplických skautek a skautů všech věkových kategoriích změřilo uplynulou sobotu 6. října 2018 v areálu základní školy Buzulucká své síly v lehké atletice. Tradiční Memoriál Víti Lapáčka – Mucína, který byl zakladatelem této akce, má tradici již od počátku devadesátých let a během uplynulých téměř tří desetiletí se ho zúčastnily stovky dětí i dospělých. Není bez zajímavosti, že posledních ročníků se účastní již i potomci těch, kteří zde v útlém věku startovali sami jako děti.

Letošní ročník se těšil vedle zrekonstruovaného prostředí řetenické školy také mimořádně příznivému počasí. Soutěžící se postupně utkali v tradičních lehkoatletických disciplínách jako je sprint, běh na delší vzdálenosti, skok do výšky i do dálky a vrh koulí, granátem nebo kriketovým míčkem v návaznosti na věkové kategorie.

Vzhledem k tomu, že výsledky a rekordy se prostřednictvím stránek www.tepatlet.premyslaorace.cz archivují, soutěžící mají nemalou motivaci také k prolomení historických rekordů jednotlivých disciplín a věkových kategorií. K tomu došlo i v letošním ročníku, který byl již dvacátý první a podle pořadatelů naprosto splnil svůj účel. „Jsme rádi, že se mladí sportovci i jejich vedoucí sešli v hojném počtu na hřišti a den věnovali sportu. Děti soutěžily v duchu fair play a kromě diplomů a věcných cen si domů jistě odnášely i dobrý pocit, že udělaly něco pro své zdraví,“ hodnotí akci Jiří Richter za pořádající skautské středisko Doubravka. Poděkování si dle něj za vstřícné jednání zaslouží hostující ZŠ Buzulucká, sponzor Severočeské doly a.s. za ceny pro děti a všichni rozhodčí z řad činovníků za ruku přiloženou k dílu.

Napsat komentář