Archiv pro měsíc: Srpen 2020

Tepličtí skauti hledají nové kamarádky a kamarády

Chcete, aby se vaše dítě o sebe umělo postarat, naučilo se vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi a trávilo svůj volný čas v bezpečném prostředí? Najděte mu skautský oddíl! Skauti a skautky z teplického střediska Doubravka pořádají nábor pro chlapce a děvčata, žáky druhé a vyšší třídy.

Září je pro skauty – stejně jako pro školy – začátkem nového roku.  „Pro start dítěte ve skautském oddíle je září ideální, protože spolu s ním přichází i další nováčci a společně tak objevují kamarádské prostředí svého nového oddílu a skautská dobrodružství,“ uvádí Jiří Richter ze střediska Doubravka.  Děti se každý týden scházejí na pravidelných schůzkách, o víkendu vyráží na výpravy a skautské akce, vyvrcholením celoroční činnosti je letní stanový tábor. Ten prověří nejen samostatnost mladých táborníků, ale i to, co se za uplynulých 10 měsíců naučili.

Pokud hledáte pro své dítě zájmovou činnost, která jej bude nejen bavit, ale také jej pomůže připravit na dospělý život, středisko Doubravka přijme do svých chlapeckých i dívčích oddílů chlapce a děvčata, které nastupují do druhé a vyšší třídy. Kontaktovat nás lze prostřednictvím e-mailu stredisko@doubravkateplice.cz nebo telefonicky na tel. 607 703 557. Kromě uvedeného kontaktu lze jednoduše s dítětem přijít..

Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů. Děti se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

O nováčky se ve skautském oddíle starají vedoucí patřičně vzdělaní v oborech, jako jsou pedagogika, psychologie, zdravověda, vedení oddílu nebo bezpečnost. Skautské vzdělávací kurzy pro vedoucí jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínkou získání kvalifikace je navíc absolvování zdravotnického kurzu.

V neposlední řadě mají rodiče postaráno o letní tábor, který je nejen cenově dostupný, ale navíc posílají svého potomka vstříc dobrodružství s vedoucími a dětmi, které už znají z přechozí celoroční činnosti. Nemusí mít tedy strach o to, kdo se o jejich dítě stará, případně jak se v novém kolektivu zorientuje a zapadne.

Kontakt: Ing. Jiří Richter, tel.: 607 703 557, jiri.richter@junak.cz

Teplickým skautům se tábor v Kolovči vydařil

Po patnácti dnech se první srpnovou sobotu vrátili z letního stanového tábora skauti a skautky z teplického střediska Doubravka. Na osvědčeném tábořišti u obce Koloveč na Domažlicku, kam jezdí již od roku 2003, prožili dva týdny plné nejrůznějších aktivit. Vedle etapových her, táborových ohňů, výprav i sportování se navíc a to i včetně nejmladších účastníků podíleli na chodu tábora. Ať už držením nočních hlídek, zpracováním dřeva na topení, dovozem vody v kanystrech nebo úklidem tábořiště a jeho okolí. Naopak vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením byla například služba v kuchyni i nepopulární mytí nádobí v režii pouze dospělých. Omezená byla i možnost pořádat výlety do okolí.

Právě vzhledem k současné situaci s koronavirovou epidemií nebylo na jaře dlouho jasné, zda bude reálné akci vůbec uskutečnit. O to větší radost mezi teplickými skauty zavládla, když bylo možné v květnu obnovit do té doby pozastavenou činnost a vrhnout se na přípravu letního tábora, který je ve skautské organizaci vyvrcholením celoroční činnosti, na které se děti v průběhu roku připravují.

Letošnímu táboru se naštěstí vyhnul nejenom koronavirus, ale i další nemoci a také špatné počasí. Téměř každý den tak táborníci mohli holdovat vodním radovánkám v přírodním koupališti, u kterého tábor tvořený tradičními podsadovými stany stojí. „Jsme rádi, že akce zdárně proběhla ke spokojenosti dětí i dospělých a za vedení střediska bych chtěl touto cestou poděkovat všem obětavým činovníkům, kteří se na ní ve svém volném čase podíleli,“ sděluje Jiří Richter z vedení střediska Doubravka.