O skautingu

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Všechno to začalo jedním letním táborem pro 20 kluků v Británii v roce 1907. Dnes je skauting s 60 miliony skautek a skautů po celém světě největším globálním výchovným hnutím pro děti a mladé lidi. 

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

skauti 3 ohen

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut sdružuje v Česku je 75 650 skautů a skautek, máme 2 203 oddílů, pořádáme 1 239 dětských táborů, kterých se účastní více jak 35 000 dětí. Naše oddíly stojí na práci 13 472 dobrovolníků, během krize sloužíme společnosti jako dobrovolníci a dobrovolnice, chystáme pro kluky a holky program na dálku, když se nemůžeme vidět naživo. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS.  (zdroj: www.skaut.cz)

V jednotlivých městech se skauti sdružují do středisek, každé z nich má pak zpravidla několik oddílů. V Teplicích vedle našeho střediska Doubravka působí ještě Dvojka, která s námi sdílí skautskou základnu v ulici A. Jiráska.

Rodiče a zájemci o členství v Junáku na našich stránkách naleznou informace o naší činnosti, jednotlivých oddílech, kontakty i údaje o nejvýznamnějších akcích, které pořádáme či kterých se účastníme.

Důležité informace:

Ke stažení:

Napsat komentář