Archiv pro rubriku: Z naší činnosti

Zpráva a informace z činnosti našeho střediska,

Jak vypadá krušnohorské moře?

V sobotu 12.listopadu jsme podnikli další podzimní výpravu, tentokrát do Krušných hor. Mlha, která nás doprovázela celou cestu autobusem, se začala rozpouštět již na samém konci Krupky. Ze zastávky jsme zamířili rovnou na vyhlídku na Komáří vížce, kde se nám v příjemném teple na sluníčku naskytly nádherné pohledy. Z mlhy pod námi vykukovaly vrcholky Českého středohoří a chvilkami byl vidět i vodojem na Nové vsi a věže hradu Doubravka. Cestou k přístřešku Preisselberg jsme udělali krátkou zastávku na Sedmihůrské vyhlídce, kde byla možnost se naposledy pokochat výhledem do zamlženého údolí. Na Preisselbergu na nás již čekala předsunutá hlídka, která připravila hru. Začaly i přípravy na vaření gulášové polévky. V nedaleké studánce, vzdálené jen několik desítek metrů, od pondělí přestala téct voda a pro nás to bylo velmi nemilé překvapení. Zatím, co děti plnily úkoly ke hře, jsme zaimprovizovali a místo polévky uvařili karbanátky s bramborem a osmaženou cibulkou. Nakonec se zrodila příjemná svačinka, která všem chutnala. Po svačině děti dohrály hru a nakonec si rozdělily sladké odměny z pokladu od Permoníka. Od 15 hodin nás čekala prohlídka štoly Starý Martin, kde jsme se dozvěděli informace o zdejším dobývání cínové rudy. Po prohlídce ještě prohlížíme exponáty důlní techniky ve venkovní expozici a v posledních chvílích si krátíme čekání na autobus hrou „na babu“. Po příjezdu autobusu se vydáváme zpět do chladného a mlhavého údolí, kde na nás už čekali rodiče.

Po dálnici až na měsíc…

S názvem Dálnice až na měsíc proběhla během víkendu 14. až 16. října vícedenní akce pod taktovkou naší roverské skupiny. Děti si například zahrály na pašeráky, poseděly ve skautské čajovně, soutěžily na dopravním hřišti a nechyběla ani večerní návštěva teplické hvězdárny. V neděli se tak rozcházely s pořádnou porcí zážitků. Roverům patří poděkování, zejména Maky za přípravu akce. Myšce, Krtkovi a Věrce pak za dozor.

Z výpravy za řemesly našich předků

Den ve znamení řemesel našich předků v archeoskanzenu Velké Březno se i přes sychravé počasí vydařil. Po počáteční prohlídce pravěké vesničky jsme se pustili do aktivit, namleli si mouku na placky a k nim uvařili pořádný kotel bramboračky. Děti si pod odborným dohledem paní průvodkyně vše vyzkoušely a den tak utekl jako voda.

Skautky i skauti z Teplic nabírají od září nové členy

Začátek školního roku v září je také začátkem nového skautského roku.  „Pro vstup dítěte do skautském oddíle je září ideální, protože spolu s ním přichází i další nováčci a společně tak objevují kamarádské prostředí svého nového oddílu a skautská dobrodružství,“ uvádí Jiří Richter ze střediska Doubravka. Během skautského roku se děti každý týden scházejí v klubovně na pravidelných schůzkách, o víkendu nejméně jednou měsíčně jsou pro ně připraveny výpravy do přírody a nejrůznější skautské akce. Celoroční činnost je pak završena letním stanovým táborem. Ten prověří nejen samostatnost mladých táborníků, ale i to, co se za uplynulých 10 měsíců na schůzkách a akcích naučili. Většina z nich zda dokončí nováčkovskou zkoušku, během které prokazují nabité skautské znalosti i dovednosti a složí svůj skautský slib.

Pokud hledáte pro své dítě zájmovou činnost, která jej bude nejen bavit, ale také mu nabídne cenné zkušenosti, středisko Doubravka přijme do svých oddílů děvčata i chlapce, které nastupují do druhé a vyšší třídy. Kontaktovat vedoucí oddílů lze prostřednictvím e-mailu stredisko@doubravkateplice.cz nebo telefonicky na tel. 607 703 557. Kromě uvedeného kontaktu lze jednoduše s dítětem přijít podívat se na schůzky do kluboven v ulici A. Jiráska 1961, jejichž termíny budou uvedeny na webu střediska www.doubravkateplice.cz. Výhodou organizace, která je založená na dobrovolnické práci vedoucích, je finanční dostupnost členství – roční registrační poplatek je pouze 1 000 Kč za dítě a zahrnuje i pojištění a předplatné skautského časopisu, náklady na akce jsou v řádech stokorun, dvoutýdenní tábor stál letos 4 000 Kč. Z pomůcek je zapotřebí zakoupit pouze skautskou košili a případně tábornické potřeby. „Nováčkům navíc nabízíme možnost členství si na 1 měsíc vyzkoušet, a pokud bude oboustranná spokojenost, teprve poté dojde k registraci člena a úhradě poplatku. Přijďte se určitě s dítětem podívat,“ zve zájemce o členství k návštěvě Jiří Richter.

Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost rozvoje v partě kamarádů. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

O nováčky se ve skautském oddíle starají vedoucí se skautskými vzdělávacími kurzy, které jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V téměř všech případech se jedná o prověřené odchovance oddílů, kteří dokonale znají skautské prostředí.

V neposlední řadě mají rodiče postaráno o letní tábor, který je nejen cenově dostupný, ale navíc posílají svého potomka vstříc dobrodružství s vedoucími a dětmi, které už znají z přechozí celoroční činnosti. Nemusí mít tedy strach o to, kdo se o jejich dítě stará, případně jak se v novém kolektivu zorientuje a zapadne.

Kontakt: Ing. Jiří Richter, tel.: 607 703 557, jiri.richter@junak.cz,