Zahájen další tábor v Kolovči

Letošní tábor v Kolovči je již v plném proudu. Díky skvělé práci stavěcí party, která na tábořišti strávila předchozí týden a postavila i zrenovovala většinu vybavení, jsme po příjezdu mohli brzy zahájit program. Nechybělo již ani koupání a první slavnostní taborový oheň, kde jsme věnovali vzpomínku nedávno zesnulému br. Čudlovi.

Opustil nás br. Rudolf Zlobický – Čudla

Ing. Rudolf Zlobický – Čudla
(*20. 7. 1931 – †9. 7. 2024)

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady navždy náhle opustil ve věku nedožitých 93 let bratr Rudolf Zlobický – Čudla, dlouholetý člen Skautského střediska Doubravka v Teplicích a Svojsíkova oddílu.  

Narodil se v Kroměříži, následně žil s otcem a matkou ve Zlíně, kde také v roce 1938 vstoupil do skautské organizace. Slib však mohl vykonat až po roce 1945. Po absolvování gymnázia vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Po studiích začal pracovat jako projektant vodohospodářských staveb v Teplicích, kde také založil rodinu.

Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy skautingu v Teplicích. Osobně se zasloužil
o odprodej objektu bývalého okresního kulturního střediska za symbolickou cenu. Objekt byl následně přebudován na skautské klubovny. Byl činný v okresní radě Junáka a do poslední chvíle byl aktivní v Klubu oldskautů v Teplicích a Ústí nad Labem.

Za svou činnost získal několik skautských vyznamenání. Kromě jiných ocenění obdržel v roce 2014 členství v čestném Svojsíkově oddíle. V roce 2023 získal Zlatý řád Přemysla Oráče za celoživotní věrnost skautingu. Do poslední chvíle se aktivně zapojoval do činnosti Kmene dospělých.

Mimo skautingu se věnoval turistice a sběratelství. V letošním roce se také zúčastnil projektu pořádaného organizací Post Bellum Příběhy našich sousedů a byl o něm studenty gymnázia v Teplicích vytvořen pamětnický příběh.

Bratr Čudla byl vždy veselé mysli. On i jeho vtipy nám budou navždy chybět.

Rozloučení s Rudolfem Zlobickým – Čudlou se uskuteční v rodinném kruhu. Ve Skautském středisku Doubravka se s ním rozloučíme u Vzpomínkového ohně na táboře v Kolovči.

Závěrečná výprava opět vedla do Domoušic

Poslední výprava v tomto skautském roce nás zavedla do Domoušic, kam v červnu tradičně jezdíme na „přespávačku“ k Halí a Ďobkovi, kteří zde se svými syny bydlí. Také letos nás čekalo spaní pod širákem, které si některé děti vyzkoušely vůbec poprvé v životě, honba za místní měnou – Ďoblary, mnoho soutěží, výlety do okolní překrásné přírody a v sobotu večer grilování i táborový oheň s kytarami. V neděli jsme nasbírali plný košík hub, osvěžili se v místním koupališti a po výborném obědu jsme vyrazili domů. Akce se maximálně zdařila, veliké poděkování patří našim hostitelům, kteří nám poskytli místo k přenocování a výtečné stravování.

O víkendu závěrečná výprava do Domoušic

Tento víkend nás čeká závěrečná skautská výprava do Domoušic s přespáním pod širákem. V závěru skautského roku navštívíme naše dlouholeté členy Ďobka a Halí v jejich bydlišti v obci Domoušice na Lounsku, kde podnikneme výpravy do malebného okolí a strávíme noc pod širákem či ve stanu (dle počasí). Účast je třeba z organizačních důvodů nahlásit (kontakt níže).

Kdy: sobota 15. 6. 2024 – neděle 16. 6. 2024
Start: v sobotu v 8:00 na hlavním vlakovém nádraží v Teplicích, odjezd vlaku je v 8:19 hod.
Konec: v neděli na stejné místo v 15:34 hod.
S sebou: Věci na přespání na jednu noc (spacák, karimatku, baterku, spací oblečení, hygienické pomůcky, teplé oblečení na večer), plavky, věci na výlet (batůžek, pláštěnku, tužku, papír, KPZ, uzlovačku, lahev na pití, dobré boty), vše musí být zabaleno do krosny či batohu (přespání venku pod širákem, v případě nepřízně počasí je zajištěna suchá alternativa), hudební nástroj, dobrou náladu
Cena: 300 Kč (obsahuje vlak, jídlo a pití celou SO a NE – stačí tedy svačina na sobotní cestu)
Kontakt: Jiří Richter – Rick, tel. 607 703 557

Letošní skautská voda s spluta s lehkostí a úsměvem

V sobotu 25. května se po roce naše středisko opět vypravilo na vodu. Předchozí vytrvalé deště zvedly hladinu původně naplánované řeky Berounky nad únosnou mez, tak jsme zvolili narychlo jako náhradní variantu splutí Ohře pod vodní nádrží Nechranice. Úsek dlouhý 16 km jsme zvládli s lehkostí a úsměvem, někteří neodolali studené vodě a vykoupali se. Cestou jsme překonávali dva nesjízdné jezy v Žatci. Lehce za půlkou jsme zakotvili v Tvršici, abychom si opekli buřty, uvařili kafe a čaj, a především oslavili Máďovy narozeniny. Zbytek plavby nás doprovázel drobný déšť s bouřkou v zádech, nám ale náladu nezkazil a celou akci jsme si užili. Obrovské poděkování patří našim neúnavným organizátorům, Věrce a Jirkovi Škramlíků za zorganizování této akce.