První letošní výprava vedla na Milešovku

Na letošní první střediskovou výpravu vyrazilo 11 dětí z našeho střediska spolu se svými vedoucími na dominantu Českého středohoří – Milešovku. Výstup všichni v pořádku zvládli a i tentokrát se v zimní krajině podařilo rozdělat oheň na opékání buřtů.

Adventní a novoroční akce objektivem našich členů

Pestrý program prožilo naše skautské středisko během adventního času i zkraje nového roku. Kromě pravidelných družinových schůzek se konala výprava do Krušných hor zaměřená na práci s mapou a rozdělávání ohně na sněhu (9.12.), setkání všech členů na vánoční besídce (23.12.), cestovatelská přednáška Edy a JB o jejich výpravě do Kanady (28.12.) a samozřejmě vítání nového roku na Doubravce, které se koná již od roku 1998. Níže krátký sestřih z akcí objektivem našich členů.

 

Tepličtí skauti hledají nové kamarády a kamarádky

Přestože kapacita většiny teplických skautských oddílů doslova praská ve švech a skauting se v lázeňském městě těší oblibě, díky výraznému personálnímu posílení může nabídnout středisko Doubravka vhodným zájemcům – aktivním chlapcům a děvčatům od 8 let, kteří stojí o nevšední zážitky s partou fajn kamarádů a kamarádek, členství ve svých oddílech.

Do vedení dívčího a dvou chlapeckých oddílů se vrátili odchovanci střediska, kteří zde před víc jak dvěmi desítkami let začínali jako vlčata a světlušky, tedy jako členové nejmladší věkové kategorie. Nyní se jedná o úspěšné dospěláky – oldskauty, kteří působí mj. jako záchranář, policista nebo středoškolská a speciální pedagogožka.

Skauting nabízí dětem aktivní trávení volného času. Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů. Děti se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

„Těšíme se na omezený počet 5 – 10 nových členů, děvčat a chlapců všech věkových kategorií, kterým po úspěšném překlenutí dvouměsíční zkušební lhůty rádi nabídneme členství v našich oddílech,“ sděluje Jiří Richter, zástupce vedoucího střediska, který zároveň přijímá přihlášky na tel. 607 703 557 a na e-mailu stredisko@doubravkateplice.cz. Právě na webu střediska www.doubravkateplice.cz je možné získat další informaci o činnosti této skautské jednotky, která na Teplicku po svém znovuobnovení v roce 1990 působí již 27 let.

Výprava na Říp ve znamení hojné účasti

Na tři desítky členů  a příznivců našeho střediska včetně těch nejmenších vyrazily v sobotu 4. listopadu na legendami opředenou horu Říp. Akce, které přálo chladné, ale jinak přívětivé podzimní počasí prověřila nejen fyzickou připravenost vlčat, světlušek a skautů, ale i jejich znalost pochodových značek, přírody a orientaci v terénu. Po téměř 18 kilometrech na trase Roudnice – Říp – Roudnice se všichni účastníci těšili domů, takže tentokrát nepřišla řada ani na tradiční oheň. I tak si výpravu všichni pochvalovali.

Podzimní výpravy na Lovoš a Říp

V sobotu 21. října proběhla za příznivého počasí výprava na Lovoš určená pro všechny naše oddíly, které se zúčastnily téměř dvě desítky členů našeho střediska. Akci přálo příjemné, podzimní počasí, odpoledne se zvedla mlha a tak jsme si užili také hřejivé sluneční paprsky. Jak dětem, tak i dospělým se pobyt v Českém středohoří líbil. Další výprava je na programu 4.11.2017, kdy se pojede na Říp, více v rubrice akce.