První máj na Doubravce bavil děti i dospělé

Více jak 170 dětí se vydalo na prvního máje na Doubravce po stopách tajemství starého hradu. Napínavou soutěž, během které se malé týmy dětí pokoušely ze získaných indicií uhodnout heslo vedoucí k odměně v podobě vlastnoručně opečeného špekáčku, pro ně připravili již podeváté tepličtí skauti ze střediska Doubravka. Mladí soutěžící si vyzkoušeli nejen obratnost, postřeh nebo šermířské dovednosti, ale i odvahu v podzemní chodbě, kterou mnozí z nich opouštěli jak se patří vystrašeni. Akci i přes ranní déšť nakonec vcelku přálo i počasí a pořadatetelé byli kromě účasti spokojení i se samotným průběhem soutěže. „Drtivá většina dětí úspěšně absolvovala všechna stanoviště a uhodla heslo, spokojení byli jistě i rodiče, na které čekal pestrý doprovodný program včetně vystoupení kapely Orel nebo šermířů či malých tanečnic,“ dodává k úspěšné akci Jiří Richter ze střediska Doubravka, který zároveň děkuje za spolupráci všem spřízněným organizacím, které se na jejím průběhu podílely.

Na první máj na Doubravce soutěž na motivu pevnosti Boyard

Dominanta Teplic, hrad Doubravka, v úterý 1. května opět ožije pestrým programem pro děti i dospělé. Již devátým rokem, nepřetržitě od roku 2010, se mohou děti i jejich rodiče z Teplicka těšit na prvomájové odpoledne plné soutěží, které ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi připravují tepličtí skauti ze střediska Doubravka.  Sváteční den letos připadá na úterý a skauti věří, že se na této tradiční akci opět potkají se stovkami dětí a dospělých.

Celý příspěvek

Závod vlčat nanečisto proběhl nedaleko Košťan

Celkem 14 dětí z našeho střediska rozdělených do 3 hlídek si vyzkoušeli závod plný soutěží  na trase teréném z Háje u Duchcova směrem k nádrži Otakar u Košťan.  Právě zmiňované vodní dílo bylo cílovou stranicí, na které si děti vyzkoušeli řadu disciplín, od střelby vzduchovky, lukem, zdolání lanové lávky, lovu rybiček až po uvaření oběda na otevřeném ohništi. Akci pomohla zajistit desítka dospělých z řad našich činovníků i ochotných rodičů. Veliké poděkování pak patří Jirkovi, který akci organizačně a materiálně výborně připravil. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak přibližně probíhá Závod vlčat, který je čeká 28. dubna.

První letošní výprava vedla na Milešovku

Na letošní první střediskovou výpravu vyrazilo 11 dětí z našeho střediska spolu se svými vedoucími na dominantu Českého středohoří – Milešovku. Výstup všichni v pořádku zvládli a i tentokrát se v zimní krajině podařilo rozdělat oheň na opékání buřtů.

Adventní a novoroční akce objektivem našich členů

Pestrý program prožilo naše skautské středisko během adventního času i zkraje nového roku. Kromě pravidelných družinových schůzek se konala výprava do Krušných hor zaměřená na práci s mapou a rozdělávání ohně na sněhu (9.12.), setkání všech členů na vánoční besídce (23.12.), cestovatelská přednáška Edy a JB o jejich výpravě do Kanady (28.12.) a samozřejmě vítání nového roku na Doubravce, které se koná již od roku 1998. Níže krátký sestřih z akcí objektivem našich členů.