Archiv pro měsíc: Duben 2022

Naše hlídka na Závodu vlčat a světlušek

Celkem sedm chlapců z naší vlčácké Hradní smečky se zúčastnilo 30. dubna základního kola Závodu vlčat a světlušek, které se uskutečnilo v oblasti teplického Písečáku a Třešňovky. Na celkem osmi stanovištích vlčata prověřila své dovednosti a znalosti i týmovou práci. Hlídka složená z podzimních nováčků nakonec skončila sedmá a pro kluky byla akce velkou zkušeností i motivací do další činnosti.

Oldskauti a dřívější členové se sešli v Teplicích

V sobotu 23. dubna se v naší klubovně sešli dřívější i současní členové našeho skautského střediska, kteří spolu působili v období 1968 – 1970, kdy byl skauting dočasně v totalitním režimu povolen. Setkání proběhlo v radostném duchu, mnozí členové se neviděli mnoho let a předběžně se domluvili na dalším srazu na terénní základně na podzim tohoto roku.

Švestkovou dráhou jsme vyrazili na Hazmburk

Ani aprílové počasí nás neodradilo od výpravy lokálkou Švestková dráha, která patří mezi nejmodernější u nás, směrem na hrad Hazmburk. Skautky a skauti rozdělení do dvou družin putovali samostatně a cestou plnili různé úkoly. Po absolvování 15 km dlouhé trasy jsme pokračovali vláčkem do Mostu a dále do Teplic.