Nový skautský rok startuje v září

V souvislosti s koncem prázdnin se rozbíhá nejen činnost škol, ale také našich oddílů, protože skautský rok je shodný s rokem školním. Skautské schůzky HOLEK začínají ve ČT 13.9. v 17:00!
Schůzky budou pravidelně každý ČT (kromě svátků a prázdnin) 17:00 – 18:30. CHLAPCI mají zahajovací schůzku ve ST 5.9. v 16:30. Náš chlapecký a dívčí oddíl chce navázat na úspěšný loňský skautský rok završený táborem. Do svých řad přijmou od září z kapacitních důvodů jen velmi omezený počet nováčků. Bližší informace o možnosti přihlášení lze získat na tel. 607 703 557 (p. Richter) nebo na e-mailem: stredisko@doubravkateplice.cz. Těšíme se na nové, šikovné kamarády.

Napsat komentář