Pro skautskou jubilejní výstavu hledají doklady

9Regionální muzeum v Teplicích se v souvislosti s připravovanou výstavou mapující 100 let Junáka na Teplicku obrací k veřejnosti se žádostí o pomoc při její přípravě. „Prosíme všechny, kteří mají jakékoli doklady, ať už fotografie, kroniky, kroje, vlajky, známky nebo upomínkové předměty, ale i osobní vzpomínky k činnosti skautů a skautek v našem regionu, aby byli tak laskaví a mohli nám je na výstavu, která se bude konat v letních měsících roku 2012, zapůjčit,“ žádá čtenáře Vlasta Tichá z Regionálního muzea.

O předměty bude podle zákona dobře postaráno a budou v pořádku vráceny majitelům na základě smlouvy. Příprava výstavy trvá delší dobu – sběr materiálů proto bude probíhat do konce února 2012.

S doklady či jakýmikoliv dotazy se lze obrátit Bc. Suchou nebo Mgr. Kellera na telefonním čísle 417 537 869, e-mailu sucha@muzeum-teplice.cz nebo přímo v muzeu na Zámeckém náměstí. Velkolepá výstava s názvem Století lilie o jubileu této největší české organizace určené pro děti bude probíhat v Jízdárně teplického muzea od 7. června do 26. srpna.

Napsat komentář