Z první půle tábora

Tábor se přehoupnul do své druhé poloviny a my máme za sebou mnoho her, koupání, výlet do Chudenic, roverské aktivity i práce na zvelebování tábora a přípravě pokrmů. Dnes jsme pekli na ohništi kuřata. Všichni jsme v pořádku a posíláme pozdravy do Teplic.

Napsat komentář