Výpravě na Lovoš počasí mimořádně přálo

Téměř dvacítku našich členů a příznivců vylákalo v sobotu 27. dubna nádherné počasí na Portyho výlet Českým středohořím. Po cestě vlakem a autobusem jsme z Chotiměře šli do Oparna, kde jsme se zastavili v Černodolském mlýně a na místní zřícenině hradu. Poté následoval výstup na Lovoš a dále jsme pokračovali přes císařské schody a oparenské údolí až do Žernosek na vlak. Cestou nechyběly ani hry a tak si všichni akci užili. Portymu patří poděkování za přípravu této zdařilé akce.

Napsat komentář