V prosinci se vracíme k naší činnosti

Ve středu 9.12. se po nucené přestávce sejde dívčí oddíl a o den později se znovu sejdou i chlapci. Další schůzky proběhnou následující týden. Na sobotu 19.12. plánujeme adventní táborový oheň místo tradiční vánoční besídky, bližší informace budou následovat. Na akcích v klubovně jsou povinné roušky. 😷

Napsat komentář