Skautky i skauti z Teplic nabírají od září nové členy

Začátek školního roku v září je také začátkem nového skautského roku.  „Pro vstup dítěte do skautském oddíle je září ideální, protože spolu s ním přichází i další nováčci a společně tak objevují kamarádské prostředí svého nového oddílu a skautská dobrodružství,“ uvádí Jiří Richter ze střediska Doubravka. Během skautského roku se děti každý týden scházejí v klubovně na pravidelných schůzkách, o víkendu nejméně jednou měsíčně jsou pro ně připraveny výpravy do přírody a nejrůznější skautské akce. Celoroční činnost je pak završena letním stanovým táborem. Ten prověří nejen samostatnost mladých táborníků, ale i to, co se za uplynulých 10 měsíců na schůzkách a akcích naučili. Většina z nich zda dokončí nováčkovskou zkoušku, během které prokazují nabité skautské znalosti i dovednosti a složí svůj skautský slib.

Pokud hledáte pro své dítě zájmovou činnost, která jej bude nejen bavit, ale také mu nabídne cenné zkušenosti, středisko Doubravka přijme do svých oddílů děvčata i chlapce, které nastupují do druhé a vyšší třídy. Kontaktovat vedoucí oddílů lze prostřednictvím e-mailu stredisko@doubravkateplice.cz nebo telefonicky na tel. 607 703 557. Kromě uvedeného kontaktu lze jednoduše s dítětem přijít podívat se na schůzky do kluboven v ulici A. Jiráska 1961, jejichž termíny budou uvedeny na webu střediska www.doubravkateplice.cz. Výhodou organizace, která je založená na dobrovolnické práci vedoucích, je finanční dostupnost členství – roční registrační poplatek je pouze 1 000 Kč za dítě a zahrnuje i pojištění a předplatné skautského časopisu, náklady na akce jsou v řádech stokorun, dvoutýdenní tábor stál letos 4 000 Kč. Z pomůcek je zapotřebí zakoupit pouze skautskou košili a případně tábornické potřeby. „Nováčkům navíc nabízíme možnost členství si na 1 měsíc vyzkoušet, a pokud bude oboustranná spokojenost, teprve poté dojde k registraci člena a úhradě poplatku. Přijďte se určitě s dítětem podívat,“ zve zájemce o členství k návštěvě Jiří Richter.

Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost rozvoje v partě kamarádů. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

O nováčky se ve skautském oddíle starají vedoucí se skautskými vzdělávacími kurzy, které jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V téměř všech případech se jedná o prověřené odchovance oddílů, kteří dokonale znají skautské prostředí.

V neposlední řadě mají rodiče postaráno o letní tábor, který je nejen cenově dostupný, ale navíc posílají svého potomka vstříc dobrodružství s vedoucími a dětmi, které už znají z přechozí celoroční činnosti. Nemusí mít tedy strach o to, kdo se o jejich dítě stará, případně jak se v novém kolektivu zorientuje a zapadne.

Kontakt: Ing. Jiří Richter, tel.: 607 703 557, jiri.richter@junak.cz,

Napsat komentář