Připomínka odvahy našich předků

K příležitosti od 81 let mobilizace čs. armády v roce 1938 proběhla v muzeu předválečného opevnění Kočičák na Chomutovsku vzpomínková akce. Tu jsme stejně jako vloni navštívili v rámci naší první výpravy a během výkladu průvodce si připomněli odvahu našich předků, kteří se neváhali postavit silnějšímu nepříteli. Kromě hraných scének nechyběl ani tradiční táborák a hry během trasy.

Napsat komentář