V únoru proběhla středisková výprava na Sukoslav

V sobotu 16.2. jsme vyrazili na výlet do Českého Středohoří na hrad Sukoslav. Kromě her a práce s mapou jsme samozřejmě nevynechali tradiční opékání buřtíků. Díky hojné účasti a nádhernému, slunečnému počasí se akce maximálně vydařila.

Nový rok 2019 uvítám dle tradice na Doubravce

Tradiční vítání nového roku členy a příznivci našeho střediska Doubravka zahájilo i rok 2019. Již po jednadvacáté jsme se sešli na obřadním místě pod stejnojmenným hradem, abychom si popřáli úspěšný a spokojený nový rok. Každý z 22 účastníků tak učinil při vystřelování vlastnoručně zhotoveného šípu a stvrdil svou účast podpisem do pamětní listiny. Ta byla následně uložená v pouzdře pod zem spolu s listinami z předchozích let, přičemž ty nejstarší jsou zde uloženy již dvě desetiletí!

Do konce listopadu doplňujeme naše oddíly

Přestože skautský rok, který je shodný s rokem školním, je od září již v plném proudu, díky mírnému navýšení kapacity může nabídnout naše středisko Doubravka členství ve svých oddílech vhodným zájemcům – chlapcům a děvčatům od 8 let, kteří stojí o nevšední zážitky s partou kamarádů a kamarádek.

Do dívčího a chlapeckého oddílů je možné přijmout omezené množství 2 – 4 dětí. Kluci z oddílu Toulavý šíp se scházejí každou středu od 16:30 do 18:30 hodin, děvčata z oddílu Dráčci pak od 17:00 do 18:30 hodin. Pestrá činnost probíhá na pravidelných týdenních schůzkách, jednou i vícekrát v měsíci se pak konají víkendové akce – výpravy do přírody, nejrůznější soutěže i další akce. O letních prázdninách celoroční činnost vrcholí stanovým táborem. O děti se v oddílech starají vedoucí s příslušnou kvalifikací, ve většině případů dospělí odchovanci oddílů, kteří v nich sami začínali jako děti. Vzhledem k tomu, že činovníci se dětem věnují na jako dobrovolníci, členství ve skautu není nákladné, roční příspěvek činí 800 Kč, menší náklady je pak nutné pořídit na pořízení kroje a víkendové akce. Celý příspěvek

Skauti z Teplic se sešli na atletických závodech

Více jak padesát teplických skautek a skautů všech věkových kategoriích změřilo uplynulou sobotu 6. října 2018 v areálu základní školy Buzulucká své síly v lehké atletice. Tradiční Memoriál Víti Lapáčka – Mucína, který byl zakladatelem této akce, má tradici již od počátku devadesátých let a během uplynulých téměř tří desetiletí se ho zúčastnily stovky dětí i dospělých. Není bez zajímavosti, že posledních ročníků se účastní již i potomci těch, kteří zde v útlém věku startovali sami jako děti.

Celý příspěvek