Pozvánka na organizační schůzku pro rodiče

Dovolujeme si všechny rodiče našich členů – chlapců i děvčat srdečně pozvat na organizační schůzku našeho skautského střediska Doubravka, kde budete podrobněji informováni a seznámeni s plány, cíly a výsledky naší činnosti. Schůzka proběhne v zasedací místnosti ve skautském domově dne 14.3. (čtvrtek) od 18:00h (cca 30 min). Účast rodičů bez přítomnosti dětí je pro nás prioritně důležitá. V době konnání schůzky bude probíhat družinovka Dráčků (dívčí oddíl), kam případně, nebude-li jiná možnost, odložíte svého člena rodiny, kde bude o něj patřičně postaráno. Těšíme se na Vaší návštěvu.

V únoru proběhla středisková výprava na Sukoslav

V sobotu 16.2. jsme vyrazili na výlet do Českého Středohoří na hrad Sukoslav. Kromě her a práce s mapou jsme samozřejmě nevynechali tradiční opékání buřtíků. Díky hojné účasti a nádhernému, slunečnému počasí se akce maximálně vydařila.

Nový rok 2019 uvítám dle tradice na Doubravce

Tradiční vítání nového roku členy a příznivci našeho střediska Doubravka zahájilo i rok 2019. Již po jednadvacáté jsme se sešli na obřadním místě pod stejnojmenným hradem, abychom si popřáli úspěšný a spokojený nový rok. Každý z 22 účastníků tak učinil při vystřelování vlastnoručně zhotoveného šípu a stvrdil svou účast podpisem do pamětní listiny. Ta byla následně uložená v pouzdře pod zem spolu s listinami z předchozích let, přičemž ty nejstarší jsou zde uloženy již dvě desetiletí!

Do konce listopadu doplňujeme naše oddíly

Přestože skautský rok, který je shodný s rokem školním, je od září již v plném proudu, díky mírnému navýšení kapacity může nabídnout naše středisko Doubravka členství ve svých oddílech vhodným zájemcům – chlapcům a děvčatům od 8 let, kteří stojí o nevšední zážitky s partou kamarádů a kamarádek.

Do dívčího a chlapeckého oddílů je možné přijmout omezené množství 2 – 4 dětí. Kluci z oddílu Toulavý šíp se scházejí každou středu od 16:30 do 18:30 hodin, děvčata z oddílu Dráčci pak od 17:00 do 18:30 hodin. Pestrá činnost probíhá na pravidelných týdenních schůzkách, jednou i vícekrát v měsíci se pak konají víkendové akce – výpravy do přírody, nejrůznější soutěže i další akce. O letních prázdninách celoroční činnost vrcholí stanovým táborem. O děti se v oddílech starají vedoucí s příslušnou kvalifikací, ve většině případů dospělí odchovanci oddílů, kteří v nich sami začínali jako děti. Vzhledem k tomu, že činovníci se dětem věnují na jako dobrovolníci, členství ve skautu není nákladné, roční příspěvek činí 800 Kč, menší náklady je pak nutné pořídit na pořízení kroje a víkendové akce. Celý příspěvek