Skautská atletika hostila přes sto sportovců

Již po téměř tři desetiletí se konají vždy na podzim tradiční skautské lehkoatletické závody, kterých se účastní většina oddílů z obou teplických středisek Doubravka a Dvojka. Letošního 22. ročníku se zúčastnilo 107 skautských sportovců, a to i přes nepříznivé počasí. Ani déšť a nízké teploty však od startu neodradily statečné závodníky všech věkových kategorií, od Benjamínků po oldskauty, a tak se soutěžící kromě kvalitních výkonů v tradičních lehkoatletických disciplínách mohli radovat i z hodnotných cen od sponzorů – Severočeských dolů a Coca-Coly. Velké poděkování za podporu patří vedle činovníků, kteří akci pomohli zorganizovat, i Krajské radě Junáka Ústeckého kraje a vedení ZŠ Buzulucká, kde se v posledních letech akce tradičně koná.

Připomínka odvahy našich předků

K příležitosti od 81 let mobilizace čs. armády v roce 1938 proběhla v muzeu předválečného opevnění Kočičák na Chomutovsku vzpomínková akce. Tu jsme stejně jako vloni navštívili v rámci naší první výpravy a během výkladu průvodce si připomněli odvahu našich předků, kteří se neváhali postavit silnějšímu nepříteli. Kromě hraných scének nechyběl ani tradiční táborák a hry během trasy.

V září startuje nový skautský rok, vítáme nové členy

Tento týden zahajují nový skautský rok chlapecký i dívčí oddíl. Kluci se poprvé sejdou ve středu 4.9.2019 od 16:30 hod, děvčata ve čtvrtek 5.9.2019 od 16:00 hod. Vedení střediska připravuje plán akcí na první pololetí, který bude již brzy zveřejněn.  Z kapacitních důvodů můžeme do našich oddílů přijmout jen omezený počet nováčků – chlapců a dívek od druhé třídy. Bližší informace o možnosti přihlášení lze získat na tel. 607 703 557 (p. Richter) nebo na e-mailem: stredisko@doubravkateplice.cz. Těšíme se na nové, šikovné kamarády.

Z druhé poloviny tábora

Tábor se pomalu chýlí ke konci, do finále spějí i soutěže provázející akci. Od pátku nás pak čeká začátek bourání a baleni. Večer pak závěrečné vyhodnocení a slavnostní táborový oheň.  Předpokládaný příjezd v sobotu je kolem 18. hodiny.

Z první poloviny tábora

Tábor se přehoupl do své druhé poloviny, během prostředního víkendu a krtáce před ním proběhl táborový oheň, county bál se skautským fotokoutkem nebo pestrý výlet do Chudenic s návštěvou tamějšího zámku, rozhledny, poutě a parku Americká zahrada. Všichni jsou v pořádku a pozdravují z Kolovče.