Tábor v Kolovči se zdařil maximálně

Již od roku 2003 naše skautské středisko využívá pro své tábory osvědčené tábořiště u přírodního koupaliště nedaleko obce Koloveč na Domažlicku. Během uplynulých 15ti let jsme zde získali nejen perfektní zázemí, ale i silnou citovou vazbu na tuto nádhernou lokalitu a vstřícné obyvatele, kteří zde žijí a kteří nám mnohdy nezištně pomáhali s organizováním tábora. Letos akce proběhla pod vedením našeho ostříleného táborového vedoucího Lukáše Bobysuda – Luckyho, kterému po dobu celé akce pomáhala Monika Myšková – Myška a Petra Burdychová – Gazik. I když zde byli celou dobu jenom v tomto složení, do stavění, bourání, nakupování či organizace prostředního víkendu se zapojila celá řada našich starších členů. Letošní tábor vedle příznivého, i když poněkud teplého počasí nejvíc ovlivnil kvalitní kolektiv našich svěřenců. Podle vedoucího tábora Luckyho je vidět, že kvalitní celoroční práce, do které se v loňském roce zapojili naši dospělí činovníci, začíná přinášet ovoce. Všem, kteří se na tomto vyvrcholení celoroční činnost podíleli, patří veliké poděkování. A na závěr výběr fotografií z akce:

Kontakty na letní tábor v Kolovči

Tábor 2018 byl dnes odjezdem dětí od klubovny úspěšně zahájen. Adresa pro doručování pošty během tábora je: Tábor teplických skautů, Koloveč, 345 43. Kontakt na vedoucího tábora Lukáše Bobysuda, který je dostupný během celé akce, je 606 119 019. V průběhu celé akce se budeme snažit vás zásobovat fotkami na www.facebook.com/StrediskoDoubravka  – těšte se 

První máj na Doubravce bavil děti i dospělé

Více jak 170 dětí se vydalo na prvního máje na Doubravce po stopách tajemství starého hradu. Napínavou soutěž, během které se malé týmy dětí pokoušely ze získaných indicií uhodnout heslo vedoucí k odměně v podobě vlastnoručně opečeného špekáčku, pro ně připravili již podeváté tepličtí skauti ze střediska Doubravka. Mladí soutěžící si vyzkoušeli nejen obratnost, postřeh nebo šermířské dovednosti, ale i odvahu v podzemní chodbě, kterou mnozí z nich opouštěli jak se patří vystrašeni. Akci i přes ranní déšť nakonec vcelku přálo i počasí a pořadatetelé byli kromě účasti spokojení i se samotným průběhem soutěže. „Drtivá většina dětí úspěšně absolvovala všechna stanoviště a uhodla heslo, spokojení byli jistě i rodiče, na které čekal pestrý doprovodný program včetně vystoupení kapely Orel nebo šermířů či malých tanečnic,“ dodává k úspěšné akci Jiří Richter ze střediska Doubravka, který zároveň děkuje za spolupráci všem spřízněným organizacím, které se na jejím průběhu podílely.

Na první máj na Doubravce soutěž na motivu pevnosti Boyard

Dominanta Teplic, hrad Doubravka, v úterý 1. května opět ožije pestrým programem pro děti i dospělé. Již devátým rokem, nepřetržitě od roku 2010, se mohou děti i jejich rodiče z Teplicka těšit na prvomájové odpoledne plné soutěží, které ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi připravují tepličtí skauti ze střediska Doubravka.  Sváteční den letos připadá na úterý a skauti věří, že se na této tradiční akci opět potkají se stovkami dětí a dospělých.

Celý příspěvek

Závod vlčat nanečisto proběhl nedaleko Košťan

Celkem 14 dětí z našeho střediska rozdělených do 3 hlídek si vyzkoušeli závod plný soutěží  na trase teréném z Háje u Duchcova směrem k nádrži Otakar u Košťan.  Právě zmiňované vodní dílo bylo cílovou stranicí, na které si děti vyzkoušeli řadu disciplín, od střelby vzduchovky, lukem, zdolání lanové lávky, lovu rybiček až po uvaření oběda na otevřeném ohništi. Akci pomohla zajistit desítka dospělých z řad našich činovníků i ochotných rodičů. Veliké poděkování pak patří Jirkovi, který akci organizačně a materiálně výborně připravil. Děti si tak mohly vyzkoušet, jak přibližně probíhá Závod vlčat, který je čeká 28. dubna.