Do konce listopadu doplňujeme naše oddíly

Přestože skautský rok, který je shodný s rokem školním, je od září již v plném proudu, díky mírnému navýšení kapacity může nabídnout naše středisko Doubravka členství ve svých oddílech vhodným zájemcům – chlapcům a děvčatům od 8 let, kteří stojí o nevšední zážitky s partou kamarádů a kamarádek.

Do dívčího a chlapeckého oddílů je možné přijmout omezené množství 2 – 4 dětí. Kluci z oddílu Toulavý šíp se scházejí každou středu od 16:30 do 18:30 hodin, děvčata z oddílu Dráčci pak od 17:00 do 18:30 hodin. Pestrá činnost probíhá na pravidelných týdenních schůzkách, jednou i vícekrát v měsíci se pak konají víkendové akce – výpravy do přírody, nejrůznější soutěže i další akce. O letních prázdninách celoroční činnost vrcholí stanovým táborem. O děti se v oddílech starají vedoucí s příslušnou kvalifikací, ve většině případů dospělí odchovanci oddílů, kteří v nich sami začínali jako děti. Vzhledem k tomu, že činovníci se dětem věnují na jako dobrovolníci, členství ve skautu není nákladné, roční příspěvek činí 800 Kč, menší náklady je pak nutné pořídit na pořízení kroje a víkendové akce. Celý příspěvek

Skauti z Teplic se sešli na atletických závodech

Více jak padesát teplických skautek a skautů všech věkových kategoriích změřilo uplynulou sobotu 6. října 2018 v areálu základní školy Buzulucká své síly v lehké atletice. Tradiční Memoriál Víti Lapáčka – Mucína, který byl zakladatelem této akce, má tradici již od počátku devadesátých let a během uplynulých téměř tří desetiletí se ho zúčastnily stovky dětí i dospělých. Není bez zajímavosti, že posledních ročníků se účastní již i potomci těch, kteří zde v útlém věku startovali sami jako děti.

Celý příspěvek

Nový skautský rok startuje v září

V souvislosti s koncem prázdnin se rozbíhá nejen činnost škol, ale také našich oddílů, protože skautský rok je shodný s rokem školním. Skautské schůzky HOLEK začínají ve ČT 13.9. v 17:00!
Schůzky budou pravidelně každý ČT (kromě svátků a prázdnin) 17:00 – 18:30. CHLAPCI mají zahajovací schůzku ve ST 5.9. v 16:30. Náš chlapecký a dívčí oddíl chce navázat na úspěšný loňský skautský rok završený táborem. Do svých řad přijmou od září z kapacitních důvodů jen velmi omezený počet nováčků. Bližší informace o možnosti přihlášení lze získat na tel. 607 703 557 (p. Richter) nebo na e-mailem: stredisko@doubravkateplice.cz. Těšíme se na nové, šikovné kamarády.

Tábor v Kolovči se zdařil maximálně

Již od roku 2003 naše skautské středisko využívá pro své tábory osvědčené tábořiště u přírodního koupaliště nedaleko obce Koloveč na Domažlicku. Během uplynulých 15ti let jsme zde získali nejen perfektní zázemí, ale i silnou citovou vazbu na tuto nádhernou lokalitu a vstřícné obyvatele, kteří zde žijí a kteří nám mnohdy nezištně pomáhali s organizováním tábora. Letos akce proběhla pod vedením našeho ostříleného táborového vedoucího Lukáše Bobysuda – Luckyho, kterému po dobu celé akce pomáhala Monika Myšková – Myška a Petra Burdychová – Gazik. I když zde byli celou dobu jenom v tomto složení, do stavění, bourání, nakupování či organizace prostředního víkendu se zapojila celá řada našich starších členů. Letošní tábor vedle příznivého, i když poněkud teplého počasí nejvíc ovlivnil kvalitní kolektiv našich svěřenců. Podle vedoucího tábora Luckyho je vidět, že kvalitní celoroční práce, do které se v loňském roce zapojili naši dospělí činovníci, začíná přinášet ovoce. Všem, kteří se na tomto vyvrcholení celoroční činnost podíleli, patří veliké poděkování. A na závěr výběr fotografií z akce:

Kontakty na letní tábor v Kolovči

Tábor 2018 byl dnes odjezdem dětí od klubovny úspěšně zahájen. Adresa pro doručování pošty během tábora je: Tábor teplických skautů, Koloveč, 345 43. Kontakt na vedoucího tábora Lukáše Bobysuda, který je dostupný během celé akce, je 606 119 019. V průběhu celé akce se budeme snažit vás zásobovat fotkami na www.facebook.com/StrediskoDoubravka  – těšte se