Skauti z Teplic se sešli na atletických závodech

Více jak padesát teplických skautek a skautů všech věkových kategoriích změřilo uplynulou sobotu 6. října 2018 v areálu základní školy Buzulucká své síly v lehké atletice. Tradiční Memoriál Víti Lapáčka – Mucína, který byl zakladatelem této akce, má tradici již od počátku devadesátých let a během uplynulých téměř tří desetiletí se ho zúčastnily stovky dětí i dospělých. Není bez zajímavosti, že posledních ročníků se účastní již i potomci těch, kteří zde v útlém věku startovali sami jako děti.

Celý příspěvek

Nový skautský rok startuje v září

V souvislosti s koncem prázdnin se rozbíhá nejen činnost škol, ale také našich oddílů, protože skautský rok je shodný s rokem školním. Skautské schůzky HOLEK začínají ve ČT 13.9. v 17:00!
Schůzky budou pravidelně každý ČT (kromě svátků a prázdnin) 17:00 – 18:30. CHLAPCI mají zahajovací schůzku ve ST 5.9. v 16:30. Náš chlapecký a dívčí oddíl chce navázat na úspěšný loňský skautský rok završený táborem. Do svých řad přijmou od září z kapacitních důvodů jen velmi omezený počet nováčků. Bližší informace o možnosti přihlášení lze získat na tel. 607 703 557 (p. Richter) nebo na e-mailem: stredisko@doubravkateplice.cz. Těšíme se na nové, šikovné kamarády.

Tábor v Kolovči se zdařil maximálně

Již od roku 2003 naše skautské středisko využívá pro své tábory osvědčené tábořiště u přírodního koupaliště nedaleko obce Koloveč na Domažlicku. Během uplynulých 15ti let jsme zde získali nejen perfektní zázemí, ale i silnou citovou vazbu na tuto nádhernou lokalitu a vstřícné obyvatele, kteří zde žijí a kteří nám mnohdy nezištně pomáhali s organizováním tábora. Letos akce proběhla pod vedením našeho ostříleného táborového vedoucího Lukáše Bobysuda – Luckyho, kterému po dobu celé akce pomáhala Monika Myšková – Myška a Petra Burdychová – Gazik. I když zde byli celou dobu jenom v tomto složení, do stavění, bourání, nakupování či organizace prostředního víkendu se zapojila celá řada našich starších členů. Letošní tábor vedle příznivého, i když poněkud teplého počasí nejvíc ovlivnil kvalitní kolektiv našich svěřenců. Podle vedoucího tábora Luckyho je vidět, že kvalitní celoroční práce, do které se v loňském roce zapojili naši dospělí činovníci, začíná přinášet ovoce. Všem, kteří se na tomto vyvrcholení celoroční činnost podíleli, patří veliké poděkování. A na závěr výběr fotografií z akce:

Kontakty na letní tábor v Kolovči

Tábor 2018 byl dnes odjezdem dětí od klubovny úspěšně zahájen. Adresa pro doručování pošty během tábora je: Tábor teplických skautů, Koloveč, 345 43. Kontakt na vedoucího tábora Lukáše Bobysuda, který je dostupný během celé akce, je 606 119 019. V průběhu celé akce se budeme snažit vás zásobovat fotkami na www.facebook.com/StrediskoDoubravka  – těšte se 

První máj na Doubravce bavil děti i dospělé

Více jak 170 dětí se vydalo na prvního máje na Doubravce po stopách tajemství starého hradu. Napínavou soutěž, během které se malé týmy dětí pokoušely ze získaných indicií uhodnout heslo vedoucí k odměně v podobě vlastnoručně opečeného špekáčku, pro ně připravili již podeváté tepličtí skauti ze střediska Doubravka. Mladí soutěžící si vyzkoušeli nejen obratnost, postřeh nebo šermířské dovednosti, ale i odvahu v podzemní chodbě, kterou mnozí z nich opouštěli jak se patří vystrašeni. Akci i přes ranní déšť nakonec vcelku přálo i počasí a pořadatetelé byli kromě účasti spokojení i se samotným průběhem soutěže. „Drtivá většina dětí úspěšně absolvovala všechna stanoviště a uhodla heslo, spokojení byli jistě i rodiče, na které čekal pestrý doprovodný program včetně vystoupení kapely Orel nebo šermířů či malých tanečnic,“ dodává k úspěšné akci Jiří Richter ze střediska Doubravka, který zároveň děkuje za spolupráci všem spřízněným organizacím, které se na jejím průběhu podílely.