Proběhla poznávací akce pro nové členy

Především pro naše nové členy, vlčata a světlušky byla určená sobotní akce spojená s výstupem na Doubravku. Děti rozdělené do dvou skupin cestou značenou pochodovými značkami plnily úkoly a vyzkoušely si třeba azimut, poznávání přírody a další skautské dovednosti. Nechyběla ani terénní hra a táborák. Velké poděkování patří Tomíkovi za přípravu akce.👍

Do oddílů od září přijmeme nováčky


Ačkoliv si děti stále ještě užívají prázdnin, počátek školní docházky, a tedy i pokračování naší skautské činnosti, se kvapem blíží. Právě start nového školního a s ním i skautského roku je ideálním obdobím pro vstup nováčků do skautských oddílů. Aktuálně můžeme nabídnout členství dětem ve věku od druhé třídy základní školy. Pro kluky od 7 do 10 let navíc plánujeme od září založit vlastní družinu. Děvčata a chlapci se setkávají na pravidelných schůzkách každý týden vyjma prázdnin a svátků, zpravidla alespoň jednou měsíčně pak na víkendových akcích. Činnost vrcholí o prázdninách na letním táboře. Počet míst pro vstup nových členů je omezen, s alespoň předběžnou rezervací tedy doporučujeme příliš neotálet a kontaktovat nás e-mailem na adrese stredisko@doubravkateplice.cz nebo telefonicky (607 703 557). 

Slibový oheň zakončil letošní tábor

Tábor jsme ukončili slavnostním táborovým ohněm, během kterého složili svůj skautský slib Otázka se Zrzkem. Ti jako jediní splnili všechny potřebné podmínky nováčkovské zkoušky, moc jim gratulujeme! Nechybělo ani ukončení a vyhodnocení táborové hry, dále se započalo s bouráním. Veliké poděkování za realizaci letošního tábora patří všem činovníkům, kteří se do něj aktivně zapojili a Městu Krupka, které akci podpořilo finančně.