Archiv pro měsíc: Srpen 2018

Nový skautský rok startuje v září

V souvislosti s koncem prázdnin se rozbíhá nejen činnost škol, ale také našich oddílů, protože skautský rok je shodný s rokem školním. Skautské schůzky HOLEK začínají ve ČT 13.9. v 17:00!
Schůzky budou pravidelně každý ČT (kromě svátků a prázdnin) 17:00 – 18:30. CHLAPCI mají zahajovací schůzku ve ST 5.9. v 16:30. Náš chlapecký a dívčí oddíl chce navázat na úspěšný loňský skautský rok završený táborem. Do svých řad přijmou od září z kapacitních důvodů jen velmi omezený počet nováčků. Bližší informace o možnosti přihlášení lze získat na tel. 607 703 557 (p. Richter) nebo na e-mailem: stredisko@doubravkateplice.cz. Těšíme se na nové, šikovné kamarády.

Tábor v Kolovči se zdařil maximálně

Již od roku 2003 naše skautské středisko využívá pro své tábory osvědčené tábořiště u přírodního koupaliště nedaleko obce Koloveč na Domažlicku. Během uplynulých 15ti let jsme zde získali nejen perfektní zázemí, ale i silnou citovou vazbu na tuto nádhernou lokalitu a vstřícné obyvatele, kteří zde žijí a kteří nám mnohdy nezištně pomáhali s organizováním tábora. Letos akce proběhla pod vedením našeho ostříleného táborového vedoucího Lukáše Bobysuda – Luckyho, kterému po dobu celé akce pomáhala Monika Myšková – Myška a Petra Burdychová – Gazik. I když zde byli celou dobu jenom v tomto složení, do stavění, bourání, nakupování či organizace prostředního víkendu se zapojila celá řada našich starších členů. Letošní tábor vedle příznivého, i když poněkud teplého počasí nejvíc ovlivnil kvalitní kolektiv našich svěřenců. Podle vedoucího tábora Luckyho je vidět, že kvalitní celoroční práce, do které se v loňském roce zapojili naši dospělí činovníci, začíná přinášet ovoce. Všem, kteří se na tomto vyvrcholení celoroční činnost podíleli, patří veliké poděkování. A na závěr výběr fotografií z akce: