Archiv autora: Jiří Richter

Po covidové pauze opět akce pro veřejnost na Doubravce

Připravili jsme parádní odpoledne pro veřejnost na Doubravce. Celkem 143 oficiálně zapsaných dětí dorazilo v neděli 1. května absolvovat hry o indicie ve stylu populární televizní soutěže Pevnosti Boyard, aby po jejich získání uhodli heslo, které vedlo k výhře – vlastnoručně opečenému špekáčku, ale hlavně i k nevšedním zážitkům. Na své si na dominantě Teplicka přišli i dospěláci. Velké poděkování patří zhruba dvacítce našich velkých i malých členů a příznivců, kteří obětavě pomáhali na jednových stanovištích.

Naše hlídka na Závodu vlčat a světlušek

Celkem sedm chlapců z naší vlčácké Hradní smečky se zúčastnilo 30. dubna základního kola Závodu vlčat a světlušek, které se uskutečnilo v oblasti teplického Písečáku a Třešňovky. Na celkem osmi stanovištích vlčata prověřila své dovednosti a znalosti i týmovou práci. Hlídka složená z podzimních nováčků nakonec skončila sedmá a pro kluky byla akce velkou zkušeností i motivací do další činnosti.

Oldskauti a dřívější členové se sešli v Teplicích

V sobotu 23. dubna se v naší klubovně sešli dřívější i současní členové našeho skautského střediska, kteří spolu působili v období 1968 – 1970, kdy byl skauting dočasně v totalitním režimu povolen. Setkání proběhlo v radostném duchu, mnozí členové se neviděli mnoho let a předběžně se domluvili na dalším srazu na terénní základně na podzim tohoto roku.

Švestkovou dráhou jsme vyrazili na Hazmburk

Ani aprílové počasí nás neodradilo od výpravy lokálkou Švestková dráha, která patří mezi nejmodernější u nás, směrem na hrad Hazmburk. Skautky a skauti rozdělení do dvou družin putovali samostatně a cestou plnili různé úkoly. Po absolvování 15 km dlouhé trasy jsme pokračovali vláčkem do Mostu a dále do Teplic.

Předjarní výprava vedla do trampské osady White star

Do trampské osady White star v Krušných horách vedly naše kroky tuto sobotu 12. března. Zahráli jsme si zde celou řadu soutěží včetně populární hry Indiánské dítě, nechyběla ani honba za pokladem po úspěšném vyluštění tajenky a klasika všech správných výprav – opékání buřtíků. Vedle skvělého zázemí trampské základny nám zároveň přálo počasí, celý den svítilo slunce.