Tábor

8Letní skautský stanový tábor je vyvrcholením celoroční oddílové práce.

Je určen i nejmladším členům střediska, schopným základní samostatnosti.

Termín akce je zpravidla poslední týden v červenci a první v srpnu. Děti se tedy účastní 15 dní. Parta dospělých vyráží na stavění tábora s 4 denním předstihem. Do příjezdu dětí tak je již většina důležitých staveb hotová. V letošním roce se tábor uskuteční v termínu 13. 7. – 27. 7. 2024 – od soboty do soboty, celkem tedy po dobu 15 dní.

Doprava na tábor a zpět je pronajatým mikrobusem s vlekem na zavazadla a vybavení převážené z kluboven.

Místem konání je osvědčené tábořiště nedaleko městyse Koloveč na Domažlicku. Tábořiště kryje z jedné strany les, nachází se v bezprostřední blízkosti přírodního koupaliště, má vlastní přístupovou cestu a nedaleký zdroj pitné vody. Turisticky atraktivní lokalita umožňuje pořádat četné výlety do okolí.

Adresa tábora: Tábor teplických skautů, Koloveč, 345 43.

Ubytování všech účastníků tábora je v tradičních stanech s dřevěnou podsadou, které jsou vybaveny dvěmi nad podlahou zavěsenými lůžky, skříňkou a prkenou podlážkou. Jednou z celotáborových aktivit je každodenní bodování pořádku ve stanech.

Hygienické zázemí splňuje podmínky dané legislativou i interními předpisy Junáka. Dětem a dospělým je k dispozici polní umývárna s teplou sprchou, suché záchody jsou každý den udržovány. Na hygienu je dbáno i v oblasti zásobování (netrvanlivé potraviny jsou zaváženy denně a ihned spotřebovány) a přípravy a uchování pokrmů.

Stravování si zajišťujeme vlastními silami v polní kuchyni, která je vybavená vojenskou polní kuchyní s várnicemi na tuhá paliva i plynovými sporáky. Veškeré aktivity zde probíhají pod dozorem vedoucího kuchyně, který je držitelem hygienického průkazu. Děti pomáhají s přípravou surovin, samotným vařením, přísunem paliva a úklidem.

Program je tvořen celou řadou aktivit. Děti jsou během tábora rozděleny do menších skupin – družin, mezi kterými probíhá mezidružinová celotáborová hra skládající se z mnoha etap a závěrečného vyvrcholení. Chlapci a děvčata kromě toho soutěží mezi sebou na vlastní pěst v etapové soutěži jednotlivců. Se svým parťákem ve stanu usilují o úspěšné umístění v bodování stanů, individuálně se pak snaží splnit podmínky nováčkovské zkoušky, aby mohli přistoupit ke splnění skautského slibu. K dalším aktivitám pak patří výlety do okolí, koupání, ale i práce na výstavbě a bourání tábora či v kuchyni.

taborTáborový tým je tvořen vůdcem tábora, jeho zástupcem, zdravotníkem a hospodářem. Všichni zmínění musí mít pro svou činnost složené čekatelské a vůdcovské zkoušky, v případě zdravotníka pak také zdravotnický kurz. Na táboře však působí ještě mnoho dalších činovníků v jiných funkcích.

Účastnický poplatek činí za celý pobyt 4 000,- Kč. Pokud váš zaměstnavatel umožňuje částečnou úhradu poplatku, můžeme na vyžádání vystavit objednávku i fakturu dle platných předpisů. Doporučujeme kapesné na drobnou útratu ve výši cca 200 – 300,- Kč.

Dokumenty ke stažení:
Přihláška na tábor 2024

Seznam věcí na tábor 2024
Pokyny k platbě poplatku a odjezdu na tábor 2024

Fotogalerie z táborového života:

Napsat komentář