Tepličtí skauti zahajují další rok a těší se na nové kamarády

Víkend 22.3. 051Prázdniny jsou již téměř minulostí a děti se po dvou měsících volna pomalu, ale jistě chystají do školy. Na nový skautský rok, který je shodný s rokem školním, se připravují také skautky a skauti z teplického střediska Doubravka. Po úspěšném táboře v Kolovči u Domažlic, který podnikli o prázdninách, je opět čeká deset měsíců pestré činnosti na pravidelných týdenních schůzkách, víkendové výpravy a další zajímavé akce.

Většina oddílů se poprvé sejde na zahajovacích schůzích v budově skautské základny v Jiráskově ulici, která se nachází přímo za mohutnou, oranžovou budovou Teplice Plazza v Šanově. Scházet se pak budou každý týden, chlapci ve středu od 16:30 do 18:00 hodin, děvčata ve stejný čas v pondělí. Děti se na schůzkách učí žít v partě se svými kamarády, hrají hry, sportují a upevňují své znalosti v řadě skautských disciplín. O víkendech pak vyráží na jednodenní i vícedenní výpravy do okolí, účastní se různých závodů a soutěží i pomáhají svému okolí. Skauting dává dětem příležitost k osobnímu rozvoji a to s kolektivem kamarádů, mnohá skautská přátelství pak přetrvávají leckdy celý život

Začátek školního a tedy i skautského roku je ideálním obdobím při přijetí nových členů do organizace. Ačkoliv se členská základna teplických skautských oddílů v poslední době zvýšila, skauti rádi uvítají ve svých řadách nové kamarády, děvčata a chlapce od osmi let, kteří chtějí poznat partu nových přátel a kteří se neradi nudí. Pro více informací a vyhledání vhodného oddílu stačí zavolat zástupce Junáka na tel. 607 703 557 (p. Richter) nebo poslat e-mail na stredisko@doubravkateplice.cz.

Napsat komentář