Tepličtí skauti hledají nové kamarády a kamarádky

Přestože kapacita většiny teplických skautských oddílů doslova praská ve švech a skauting se v lázeňském městě těší oblibě, díky výraznému personálnímu posílení může nabídnout středisko Doubravka vhodným zájemcům – aktivním chlapcům a děvčatům od 8 let, kteří stojí o nevšední zážitky s partou fajn kamarádů a kamarádek, členství ve svých oddílech.

Do vedení dívčího a dvou chlapeckých oddílů se vrátili odchovanci střediska, kteří zde před víc jak dvěmi desítkami let začínali jako vlčata a světlušky, tedy jako členové nejmladší věkové kategorie. Nyní se jedná o úspěšné dospěláky – oldskauty, kteří působí mj. jako záchranář, policista nebo středoškolská a speciální pedagogožka.

Skauting nabízí dětem aktivní trávení volného času. Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů. Děti se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

„Těšíme se na omezený počet 5 – 10 nových členů, děvčat a chlapců všech věkových kategorií, kterým po úspěšném překlenutí dvouměsíční zkušební lhůty rádi nabídneme členství v našich oddílech,“ sděluje Jiří Richter, zástupce vedoucího střediska, který zároveň přijímá přihlášky na tel. 607 703 557 a na e-mailu stredisko@doubravkateplice.cz. Právě na webu střediska www.doubravkateplice.cz je možné získat další informaci o činnosti této skautské jednotky, která na Teplicku po svém znovuobnovení v roce 1990 působí již 27 let.

Napsat komentář