Tábor v Kolovči se zdařil maximálně

Již od roku 2003 naše skautské středisko využívá pro své tábory osvědčené tábořiště u přírodního koupaliště nedaleko obce Koloveč na Domažlicku. Během uplynulých 15ti let jsme zde získali nejen perfektní zázemí, ale i silnou citovou vazbu na tuto nádhernou lokalitu a vstřícné obyvatele, kteří zde žijí a kteří nám mnohdy nezištně pomáhali s organizováním tábora. Letos akce proběhla pod vedením našeho ostříleného táborového vedoucího Lukáše Bobysuda – Luckyho, kterému po dobu celé akce pomáhala Monika Myšková – Myška a Petra Burdychová – Gazik. I když zde byli celou dobu jenom v tomto složení, do stavění, bourání, nakupování či organizace prostředního víkendu se zapojila celá řada našich starších členů. Letošní tábor vedle příznivého, i když poněkud teplého počasí nejvíc ovlivnil kvalitní kolektiv našich svěřenců. Podle vedoucího tábora Luckyho je vidět, že kvalitní celoroční práce, do které se v loňském roce zapojili naši dospělí činovníci, začíná přinášet ovoce. Všem, kteří se na tomto vyvrcholení celoroční činnost podíleli, patří veliké poděkování. A na závěr výběr fotografií z akce:

Napsat komentář