Opustil nás br. Rudolf Zlobický – Čudla

Ing. Rudolf Zlobický – Čudla
(*20. 7. 1931 – †9. 7. 2024)

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že naše řady navždy náhle opustil ve věku nedožitých 93 let bratr Rudolf Zlobický – Čudla, dlouholetý člen Skautského střediska Doubravka v Teplicích a Svojsíkova oddílu.  

Narodil se v Kroměříži, následně žil s otcem a matkou ve Zlíně, kde také v roce 1938 vstoupil do skautské organizace. Slib však mohl vykonat až po roce 1945. Po absolvování gymnázia vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Po studiích začal pracovat jako projektant vodohospodářských staveb v Teplicích, kde také založil rodinu.

Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy skautingu v Teplicích. Osobně se zasloužil
o odprodej objektu bývalého okresního kulturního střediska za symbolickou cenu. Objekt byl následně přebudován na skautské klubovny. Byl činný v okresní radě Junáka a do poslední chvíle byl aktivní v Klubu oldskautů v Teplicích a Ústí nad Labem.

Za svou činnost získal několik skautských vyznamenání. Kromě jiných ocenění obdržel v roce 2014 členství v čestném Svojsíkově oddíle. V roce 2023 získal Zlatý řád Přemysla Oráče za celoživotní věrnost skautingu. Do poslední chvíle se aktivně zapojoval do činnosti Kmene dospělých.

Mimo skautingu se věnoval turistice a sběratelství. V letošním roce se také zúčastnil projektu pořádaného organizací Post Bellum Příběhy našich sousedů a byl o něm studenty gymnázia v Teplicích vytvořen pamětnický příběh.

Bratr Čudla byl vždy veselé mysli. On i jeho vtipy nám budou navždy chybět.

Rozloučení s Rudolfem Zlobickým – Čudlou se uskuteční v rodinném kruhu. Ve Skautském středisku Doubravka se s ním rozloučíme u Vzpomínkového ohně na táboře v Kolovči.

Napsat komentář