Letošní skautská voda s spluta s lehkostí a úsměvem

V sobotu 25. května se po roce naše středisko opět vypravilo na vodu. Předchozí vytrvalé deště zvedly hladinu původně naplánované řeky Berounky nad únosnou mez, tak jsme zvolili narychlo jako náhradní variantu splutí Ohře pod vodní nádrží Nechranice. Úsek dlouhý 16 km jsme zvládli s lehkostí a úsměvem, někteří neodolali studené vodě a vykoupali se. Cestou jsme překonávali dva nesjízdné jezy v Žatci. Lehce za půlkou jsme zakotvili v Tvršici, abychom si opekli buřty, uvařili kafe a čaj, a především oslavili Máďovy narozeniny. Zbytek plavby nás doprovázel drobný déšť s bouřkou v zádech, nám ale náladu nezkazil a celou akci jsme si užili. Obrovské poděkování patří našim neúnavným organizátorům, Věrce a Jirkovi Škramlíků za zorganizování této akce.

Napsat komentář